FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आलिताल गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७७ ७८-७९ 07/06/2022 - 10:06 PDF icon न्यायीक समिति.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७८-७९ 07/06/2022 - 09:56 PDF icon उपभोक्ता समिति.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७८ ७८-७९ 07/06/2022 - 09:49 PDF icon आलिताल गाउँपालिकाको कार्यसंचालन निर्देशिका.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको राहत बितरण तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७८ ७८-७९ 07/06/2022 - 09:43 PDF icon आर्थिक सहायता र राहात बितरण २०७८.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८-७९ 07/06/2022 - 09:30 PDF icon आलिताल गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसमपादनस्तर मुल्याङ्कन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता मापदण्ड २०७८ ७८-७९ 11/22/2021 - 11:43 PDF icon MOFAGA_Notice_20211121124648.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/16/2021 - 21:23 PDF icon सहकारी.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/16/2021 - 21:21 PDF icon संस्था दर्ता.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/16/2021 - 21:19 PDF icon शिक्षा.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७ ७८-७९ 10/16/2021 - 21:18 PDF icon विपद् जोखिम.pdf

Pages

Facebook Page Feed