FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसमपादनस्तर मुल्याङ्कन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता मापदण्ड २०७८ ७८-७९ 11/22/2021 - 11:43 PDF icon MOFAGA_Notice_20211121124648.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/16/2021 - 21:23 PDF icon सहकारी.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/16/2021 - 21:21 PDF icon संस्था दर्ता.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/16/2021 - 21:19 PDF icon शिक्षा.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७ ७८-७९ 10/16/2021 - 21:18 PDF icon विपद् जोखिम.pdf
विद्यार्थी सिकाइ व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 10/16/2021 - 21:17 PDF icon विद्यार्थि सिकई व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
‍‍आलिताल गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८-७९ 10/16/2021 - 21:15 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८-७९ 10/16/2021 - 21:13 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि.pdf
आलिताल गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, 2078 ७७/७८ 10/16/2021 - 21:08 PDF icon प्राविधिक कर्मचारी.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको कोरोना भाइरस (कोभिड÷१९) को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा उपचारमा संलग्‍न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/16/2021 - 21:07 PDF icon जोखिम भत्ता.pdf

Pages

Facebook Page Feed