FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उर्जा मार्गदर्शन ७५/७६ 07/02/2019 - 06:14 PDF icon उर्जा निर्देशिका.pdf
एकिकृत सम्पत्तिकर व्यवस्थापन कार्यबिधि ७५/७६ 07/01/2019 - 12:15 PDF icon सम्पत्ति कर कार्यविधि.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका ७५/७६ 07/01/2019 - 06:23 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका 2075.pdf
शिक्षा कार्यबिधि ७५/७६ 07/01/2019 - 06:17 PDF icon शिक्षा सम्बन्धी कार्यबिधी, २०७४ मस्यैादा.pdf
आलिताल गाउपालिकाको राहात कार्यबिधि २०७४ ७४/७५ 10/04/2018 - 20:41 PDF icon rahat karyabidi.pdf
ऐम्बुल्यान्स संचालन कार्यबिधि ७५/७६ 10/03/2018 - 21:35 PDF icon ऐम्बुल्यान्स संचालन कार्यबिधि २०७५
स्थानिय स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यबिधि ७५/७६ 10/03/2018 - 21:11 PDF icon स्थानिय स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यबिधि २०७५
आलिताल गाउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५।०७६ ७५/७६ 10/03/2018 - 20:50 PDF icon आलिताल गाउँपालिका बाट प्रकासित आर्थिक ऐन २०७५।७६
आलिताल गाउपालिकाको बिनियोजन विधेयक ७५/७६ 10/03/2018 - 20:40 PDF icon आलिताल गाउँपालिका बाट प्रकासित बिनियोजन ऐन २०७५।७६

Pages

Facebook Page Feed