FAQs Complain Problems

७४/७५

आलिताल गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सम्बन्धमा

मिति २०७५।३।१८ र १९ गते यस आलिताल गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बिहान ठिक १० बजे बस्ने भएकोले सबै कार्यपालिकाका सदस्य ज्यू हरुमा अनिवार्य उपस्थीतिको लागि अनुरोध छ ।

Pages

Facebook Page Feed

जन प्रतिनिधि