FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
गणेश दत्त भट्ट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आलिताल गाउँपालिका bhattganesh2028@gmail.com 9809436935
ईन्द्र बहादुर रावल प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन तथा योजना शाखा indrarawal@gmail.com 9858777026
नवराज ओझा सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सुचना तथा प्रविधि शाखा nabrajojha568@gmail.com ९८५८७८१०१६
देवराज पन्त शिक्षा शाखा प्रमुख शिक्षा शाखा devrajpant1986@gmail.com 9848881709
धन बहादुर क्षेत्री स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा bhattdbr7423@gmail.com ९८११६०२०५२
लक्ष्मण बहादुर कामी कृषि शाखा प्रमुख कृषि शाखा laxmankami @gmail.com ९८११६२६४३३
देवी सरा सारू रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र devisarasaru9848@gmail.com 9869838290
आकाश जोशी ईन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा akashjoshi425@gmail.com ९८५८७८१०११
शंकर साउँद सहायकस्तर पाचौं प्रशासन शाखा sankarsaud310@gmail.com 9864818015
सिद्धराज भट्ट सहायकस्तर पाचौं राजश्‍व ईकाई siddharajbhatta12@gmail.com 9848728476
आर्या कुवर सव इन्जिनियर पूर्वाधार शाखा aaryakunwar21@gmail.com 9846336685
राजेन्द्र कुमार रावल सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा rajendrakumarrawal25@gmail.com ९८०९४२४७०४
जयलाल सिंह शाहु नायब सुब्बा आलिताल गा.पा. वडा नं ८ वडा सचिव 9810694101
लोकेन्द्र सिंह भण्डारी कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा lokendra124@gmail.com 9848976363
डम्बर राज जोशी पशु सेवा शाखा संयोजक पशु सेवा शाखा 9848523619
खेमराज जोशी प्राबिधिक सहायक शिक्षा शाखा khemj2043@gmail.com 9865619745
लोक राज स्वती सहायकस्तर पाचौं आलिताल गा.पा. वडा नं ४ वडा सचिव 9868525650
पारशमणी साउँद लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा saudparas075@gmail.com ९८५८७८१०१३
पूर्णानन्द अवस्थी आन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा awasthipurnanand2017@gmail.com 9848584392
शेर बहादुर देउवा एम.आई.एस अपरेटर सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण प्रणाली sherdeuba10@gmail.com 9848584392
जय बहादुर डाला अ.सब-ईन्जिनियर प्राबिधिक शाखा dalajayabdr12@gmail.com 9814692618
मिता मानन्धर सहायक महिला बिकास निरिक्षक महिला तथा बालबलिका शाखा manandhar.meet@gmail.com 9841614163
मेखराज जोशी खरिदार आलिताल गा.पा. वडा नं ५ वडा सचिव ९८०६४८७७७२
उत्तरी साउँद सहायकस्तर चौथो आलिताल गा.पा. वडा नं ६ वडा सचिव 9868431573
ज्ञान बहादुर खड्का फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण प्रणाली 9809430106
टेक बहादुर राना अ.सब-ईन्जिनियर प्राबिधिक शाखा tekrana@gmail.com ९८१०७७९११७
अनिल चौधरी अ.सब-ईन्जिनियर पूर्वाधार शाखा chaudhary.anil2052@gmail.com 9868582887
जयप्रकाश पैंतोला सहायकस्तर चौथो आलिताल गा.पा. वडा नं १ वडा सचिव jppaintola1@gmail.com 9848727406
मिना थापा खरिदार आलिताल गा.पा. वडा नं ८ 9815606051
कौशिला बोहरा फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण प्रणाली 9810784671
लाल बहादुर मडै खरिदार आलिताल गा.पा. वडा नं २ वडा सचिव 9806424645
डम्मरी खत्री सा.प. गरिब संग विश्वेस्वर कार्यक्रम ९८१२७८२४६४
जानकी कुमारी जोशी सा.प. शिक्षा शाखा 9868848700
डम्मरी कुमारी खत्री सा.प. गरिब संग विश्वेश्‍वर कार्यक्रम 9812782464
दिलरुपा ओली सा.प. बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम

Pages

Facebook Page Feed